IELTS means International English Language Testing System and it is a test of English language proficiency. The test is designed to assess the language ability of non-native speakers of English who intend to study or work where English is the language of communication. In order to become an immigrant, study or work in USA, Canada, Australia and the majority of European countries, this certificate is needed. IELTS will evaluate the test takers in different criteria such as writing, speaking, reading and listening. Therefore, Immigrants must take the General IELTS test and the students are ought to take the Academic test.

IELTS برای فراگیرندگانی می باشد که زبان مادری آنها انگلیسی نیست و این آزمون برای کسانی که قصد مهاجرت، ادامه تحصیل ویا کار در آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی می باشد در نظر گرفته شده است. هدف این آزمون تعیین سطح تسلط دانشجو در زمینه های نوشتار، گفتار، درک مطلب متون مختلف وتوانایی شنیداری به زبان انگلیسی است. برای مهاجرت ،شرکت در تست General  و برای ادامه تحصیل تست Academic مورد نیاز خواهد بود

تصاویر بایستی

 • رنگی باشند

 • قابل شناسایی باشند

 • متعلق به 6 ماه گذشته باشند

 • با پس زمینه سفید باشند به طوریکه اجزا آن قابل تشخیص باشند

 • صدمه دیده نباشند

 • با فوکوس و واضح باشند

 • دارای کیفیت چاپ استاندارد حرفه ای باشند

 • نمای بسته از سر و شانه ها باشند

 • داوطلب را در حالیکه به دوربین نگاه می کند به تصویر بکشند

 • چهره را در وضعیت عادی نمایش دهند

 • دهان را به صورت بسته نمایش دهند

 • چشمها را به صورت کاملا باز نمایش دهند

 • حاوی عینک نباشند (عکسهای با عینک زیر صرفاْ جهت انتقال مفاهیم دیگر به کار گرفته شده است.)

 • فاقد سایه باشند

 • فاقد هر گونه ملحقات به خطوط صورت باشند

 • طبق شئونات اسلامی باشند

 

Photo Examples

Head Position & Background

Incorrect | Correct | Suggestions
اندازه سر بزرگ
اندازه سر مناسب
 

 

تصویر را کراپ کنید به طوریکه اندازه سر متناسب باشد.

 

Head Too Big Correct Head Size
اندازه سر کوچک
اندازه سر مناسب

 

 

تصویر را کراپ کنید به طوریکه اندازه سر متناسب باشد.

Head Too Small Correct Head Size
سر در مرکز نیست
موقعیت مناسب سر

 

 

تصویر را کراپ کنید به طوریکه سر در مرکز قرار گیرد.

Head Not Centered Correct Head Position
نگاه غیر مستقیم
نگاه مستقیم

 

 

به دوربین به صورت مستقیم نگاه کنید.

Head not Facing Camera Head Facing Camera
کجی گردن

گردن مستقیم

 

 

گردن را به به صورت مستقیم نگاه دارید.

Head Tilted Correct Pose
چرخش غلط

چرخش مناسب

 

 

عکس را 90 درجه به چپ یا راست بچرخانید تا در وضعیت استاندارد قرار گیرد.

Image Rotated Correct Orientation
انعکاس نور در عینک

بدون انعکاس نور

 

 

انعکاس نور بر روی عینک را با تغییر وضعیت یا برداشتن آن حذف نمایید.

Glare on Glasses No Glare on Glasses
پس زمینه نا مناسب
پس زمینه یکدست

 

 

از زمینه سفید استفاده نمایید. پرده عکاسی یا دیوار ساده توصیه می شود.

Background Not Plain Plain Background


Brightness, Contrast & Color

Incorrect | Correct | Suggestions
عکس تیره
درخشش مناسب

 

 

از نور مناسب استفاده نمایید.

Photo Too Dark Correct Brightness
کانتراست زیاد
کانترانست مناسب

 

 

جهت کاهش سایه زیر چانه از کنتراست مناسب و نوردهی متعادل  استفاده نمایید.

Contrast Too High Correct Contrast
نور فلورسنت
نور طبیعی

 

 

از ترکیب نور فلورسنت و التهابی استفاده ننمایید.

Improper Color Natural Color

Exposure & Lighting

Incorrect | Correct | Suggestions
نوردهی شدید
نوردهی مناسب

 

 

نوردهی بیش از حد یا غیر متعارف منجر به افول رزولوشن می شود. از این امر پرهیز نمایید.

Over Exposed Correctly Exposed
نور کم
نوردهی مناسب

 

 

در صورتی که نور از حد متعارف کمتر باشد جزئیات تحت سایه قرار میگیرند. لطفا توجه فرمایید.

Photo Too Dark Correct Brightness
سایه در پس زمینه
پس زمینه بدون سایه

 

سایه های پس زمینه را با نور دهی تحتانی در فاصله بهینه حذف نمایید.

Shadows on Background Background Uniformly Illuminated
سایه در صورت
بدون سایه در صورت

 

 

جهت حذف سایه از چهره از نوردهی فوقانی پرهیز کزده از تعادل تراکم نور در دو طرف اطمینان حاصل نمایید.

Shadows on Face Face Uniformly Illuminated

Resolution & Printing Quality

Incorrect | Correct | Suggestions
رزولیشن پایین
رزولیشن بالا

 

 

رزولوشن با کیفیت عکاسی نسبت مستقیم دارد. رزولوشن باید در حدی باشد که در سایز متوسط پیکسل ها رویت نشوند.

Low Quality: Discernible Pixels High Quality: Non-Discernible Pixels
کیفیت پایین
کیفیت بالا

 جهت جلوگیری از تار بودن عکس، پرینت را در حالت بالاترین کیفیت تنظیم نمایید.

Low Quality: Visible Coarse Dot Pattern High Quality: No Visible Dot Pattern
فوکوس نادرست
فوکوس روی صورت

 

 

فوکوس عکس بایستی بر روی صورت داوطلب باشد.

Poorly Focused Properly Focused
Go to top